hindernissen

Welke hindernissen ondervinden vrouwen op weg naar de top?

Ondanks de tweede feministische golf worden vrouwen in hun carrière nog altijd benadeeld. Dat zie je terug in het volgende:

  1. Het merendeel van de hogere leidinggevende posities (ook in de zorg) wordt door mannen bekleed.
  2. Stereotype ideeën over eigenschappen en verschillen tussen mannen en vrouwen bepalen nog steeds de rolverdeling op hogere posities.
  3. Vrouwen verdienen in vergelijkbare posities minder dan mannen.
  4. Vrouwen ondervinden hindernissen als ze voor hun ambities gaan.

Ter illustratie het volgende voorbeeld

Anne en Jan-Willem zijn moderne mensen. Ze hebben allebei een opleiding gevolgd.

Zij heeft hogere cijfers, hij heeft eerder een baan want hij bluft zich erin.

Zij is vereerd dat ze er mag komen werken. Uiteraard verdient hij € 70 per maand meer.

Hij krijgt ook uitdagender opdrachten omdat hij zegt dat hij het kan: natuurlijk! Zij vindt het spannend en wil het wel proberen.

Bij succes zegt de een dat hij het fantastisch heeft gedaan, de ander dat ze een fantastisch team had (bron Fam.netwerk).

Anne en Jan-Willem staan model voor verschillen die anno 2014 nog steeds bestaan tussen mannen en vrouwen.

Diversiteit voor een betere balans

Diversiteit wordt als oplossing gezien om meer vrouwen naar de top te laten doorstromen. Zo kan er een gezonde mix van mannen en vrouwen ontstaan met een variëteit aan talenten en persoonlijke eigenschappen.

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die aandacht besteden aan diversiteit, gender awareness en vrouwelijk leiderschap veel meer succes hebben.

Er is nog veel onderzoekswerk te doen naar de vraag om welke verschillen het gaat die tot meer deelname van vrouwen aan de top en meer succes leiden.

Hindernissen bij vrouwen op weg naar de top

Een belangrijk struikelblok dat vrouwen verhindert door te stromen is het politieke spel. Het spel op de apenrots.

Op de apenrots gelden speciale regels en wordt een andere taal gesproken. Veel vrouwen ervaren dit spel als ongewenst. Zij gaan voor de inhoud en willen niet meedoen aan spelletjes die afbreuk doen aan hun eigen integriteit.

Ze haken af waar ze eigenlijk aan moeten haken, maar weten niet hoe. Zo verdwijnen ze uit de organisatie of ze blijven en presteren onder hun niveau.

Voor velen gaat dit ten koste van hun ambitie, werkplezier en een vervullend leven.

Emotioneel raak je uitgehold als je uitgegroeid bent in je huidige functie, je expertise onvoldoende in kan zetten en je ambities niet waar kunt maken.

Het risico bestaat dat als mensen lange tijd niet op hun eigen innerlijk afstemmen stress of burn-out ontstaat.

Er is moed voor nodig om die felbegeerde positie toch in de wacht te kunnen slepen.

Maar hoe doe je dat?

Oplossingen

Het begint met acceptatie van de situatie. Het is wat het is. De ander die jou tegen de haren instrijkt kun je niet veranderen. Je kunt er wel anders mee omgaan.

Naast inzicht krijgen in de regels van het strategisch spel en het ontwikkelen van organisatiesensitiviteit is het ontwikkelen en laten zien van je vrouwelijke competenties een eerste belangrijke stap.

Onderzoek en benoem ze!

Vrouwen zijn over het algemeen empatisch ingesteld. Ze hebben een scherp oog voor wat zich afspeelt in hun omgeving en voelen daardoor feilloos aan wat nodig is. Onderzoek in je leiderschapspraktijk wat mogelijk voor jou er toe doet, wat relevant is voor het halen van organisatiedoelen. Beschrijf dat.

Vrouwen kijken over het algemeen op een andere manier dan mannen naar onderlinge verhoudingen en wat nodig is om goede (zorg)relaties te onderhouden. Hoe je met elkaar communiceert bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van je relatie. Onderzoek en beschrijf wat jij relevant vindt voor het opbouwen van goede relaties. Put uit je leiderschapspraktijk!

Vrouwen zijn over het algemeen meer risicomijdend dan mannen. Zo kunnen ze hun realistische blik op ontwikkelingen en besluitvorming inzetten. Vrouwen willen niet bluffen. Onderzoek jouw leiderschapspraktijk en beschrijf waar jij risico’s zag en hoe je dit bespreekbaar maakte.

Veel vrouwen hebben een steun in de rug nodig om hun competenties te onderzoeken en te benoemen. Persoonlijke ontwikkeling helpt je in je carrière. Zodat je het niet af laat weten, maar je talenten optimaal kunt laten zien.

Ervaar je onzekerheid over je rol, je competenties? Ervaar je stress of een burn-out? Zoek een coach die met je meedenkt, je inspireert om je talenten volledig uit de verf te laten komen.

Neem contact op voor een gratis telefonische sessie en kijk of een persoonlijk traject iets voor je is. Vul het bijgaande formulier in en ik neem z.s.m. contact met je op om een afspraak in te plannen.

Je reactie is welkom op mijn weblog!